Om klubben

Holbæk & Omegns Møntklub er hjemmehørende i Holbæk kommune.
Foreningens formål er, at fremme interessen for det, at samle på mønter.

Foreningen drives på basis af frivillig arbejdskraft, og foreningens aktiviteter er offentligt tilgængelige.
Der er nedsat en bestyrelse bestående af frivillige medlemmer, valgt som beskrevet i klubbens vedtægter.

Som offentlig forening får vi stillet faciliteter til rådighed af Holbæk Kommune, og vi er pt hjemmehørende i FRITIDSCENTERET, Mellemvang 27, 4300 Holbæk.

Holbæk og Omegns Møntklub har eksisteret siden 1971, og har således fejret 40 års jubilæum.
Dette blev fejret, bl.a. med fremstilling af klubbens egne pengesedler, der dog kun var gyldig betalingsmiddel ved jubilæumsfesten.

Holbæk Og Omegns Møntklub har et godt samarbejde med andre omkringliggende møntklubber, og har siden 2010 været medlem af DANSK MØNTFORUM,
som er en sammenslutning af møntklubber i Danmark.

Alle kan anmode om medlemskab i foreningen, og kontingentet betales én gang årligt, efter der er afholdt generalforsamling.
Der betales ikke indmeldelsesgebyr.

Foreningen abonnerer på “Møntsamleren” (2 numre årligt), og “Numismatisk Rapport”, (4 numre årligt), begge blade udleveres gratis til medlemmer som møder frem på foreningens klubaftener.                                

Medlemsmøde afholdes den første torsdag hver måned, med sommerferie i maj, juni, juli og august.
I januar afholdes generalforsamling.
I marts afholdes møntbørs i stedet for medlemsmøde, og på et af efterårs møderne har vi normalt et foredrag eller lignende.