Foreningens historie.

Holbæk og Omegns Møntklub så dagens lys i 1971.
Deltagerne på et aftenskolekursus i NUMISMATIK vinteren 1970/1971, i øvrigt ved underviser Peter Flensborg, besluttede at stifte en numismatisk forening.

Den 31. marts 1971 afholdtes stiftende generalforsamling i det lille lokale på Missionshotellet i Holbæk, som lå på hjørnet af Nygade og Vestergade.
Der mødte ca. 40 deltagere til generalforsamlingen, og som foreningens første formand blev valgt Jens Anker Petersen fra St. Merløse.

Indledningsvis blev der afholdt bytteaftener og auktioner på Missionshotellet, med en enkelt afstikker til Østre Skoles biblioteks læsesal.
Møderne blev afholdt hver 14. dag, men blev 1974-1975 ændret til en gang om måneden.
Foreningens regnskabsår løb i starten fra 1. april til 31. marts, men blev 1. maj 1975 ændret til at følge kalenderåret.
4. september 1975 var sidste gang der blev afholdt medlemsmøde og auktion på Missionshotellet.
Fra og med mødet 2. oktober 1975 var foreningen hjemmehørende på Isefjord i Holbæk. Sidste møde på Isefjord blev generalforsamlingen i januar 1994.
Fra og med 3. februar 1994 var mødeaftenerne henlagt til lokaler på Slotsmarkskolen.
Fra sæsonstarten i september 2005 blev Holbæk Og Omegns Møntklubs aktiviteter flyttet til Foreningshuset på Jernbanevej i Holbæk.
I 2011 besluttede Holbæk Kommune at afhænde Foreningshuset, og fra september 2011 flyttede foreningen endnu en gang. Denne gang til det ”nye” foreningshus i Fritidscenteret på Mellemvang 27 i Holbæk, hvor møder, auktioner og møntbørser kunne afholdes.
Ved afslutningen af sæsonen 2017-2018 måtte Holbæk og Omegns Møntklub atter se sig om efter nye egnede lokaler til de numismatiske aktiviteter. En af kommunens institutioner nedbrændte, og da børnene ikke kunne være på rådhuset, blev fritidscenteret inddraget til børnehave, desværre på bekostning af aktiviteterne for en række foreninger, der ellers havde til huse i centeret.
Møntklubbens formand og ildsjæl, Michael Hansen, fandt i løbet af sommerpausen 2018 nye brugbare lokaler til den kommende sæson 2018-2019, som den 6. september kunne slå i gang i Multihuset på Fælleden, Arenavej 1, 4300 Holbæk.
Ved starten af sæson’en 2019-20, var det imidlertid lykkedes at få en aftale i stand, således at Holbæk og Omegns Møntklub atter kunne flytte tilbage til Fritidscenteret, Mellemvang 27, 4300 Holbæk.
Multihuset var for så vidt i orden, men på en godt besøgt klubaften blev pladsen for trang, ligesom der ikke var kvadratmeter nok, når den årlige møntbørs skulle afvikles. Der var heller ikke opbevaringsmuligheder for klubbens ejendele, som skulle fragtes frem og tilbage ved hvert møde.
Fritidscenteret har i den retning bedre muligheder.

Som nævnt holdt foreningen bytteaftener og auktioner i starten af sit virke.
I 1978 gjorde toldvæsenet det vanskeligt at drive forenings salg, på grund af reglerne om brugt-vare-moms, så fra mødet i september dette år, blev auktionsformerne ændret, så det nu var foreningens medlemmer via annoncering i medlemsbladet, der fik adgang til at sælge private effekter.

Foreningens første større arrangement var 3. november 1974, hvor der afholdtes ”Sjællandsk Byttedag Og Storauktion” i Vallekilde-Hørve Fritidscenter, med 11 mønthandlerstande og en auktionsliste indeholdende 199 numre.

Siden er der næsten årligt afholdt et større arrangement, de seneste år er det blevet foreningens tradition, at afholde en årlig møntbørs en af de første søndage i marts.

En anden årlig tilbagevendende begivenhed er et foredrag eller lignende, som afholdes på en almindelig mødeaften.
Så inviteres der en gæst, som fortæller om et udvalgt emne inden for numismatikken, evt. ledsaget af film og billeder, eller måske nogle ”hands on” effekter i relation til foredraget.

Holbæk Og Omegns Møntklub udgiver hver måned sit eget blad til foreningens medlemmer. Indtil 1974 blot i form af en duplikeret auktionsliste, men siden storauktionen i november dette år, i mere ”professionel” bladform, hvor foreningens logo blev født, og som anvendes næsten uændret i dag.
Logoet er udviklet over Frederik IX’s 1-krone fra 1971, med foreningens navn og stiftelses år i omskriften.
Der blev ved samme lejlighed lavet en nøglering med dette motiv, og Holbæks byvåben på bagsiden.

I dag er Holbæk Og Omegns møntklub “still going strong”, og holdt i gang af et nogen lunde konstant medlemstal, stiler klubben nu efter 50-års fødselsdagen 31. marts 2021.