Vurdering af mønter

Få din samling vurderet.

Har man mønter og sedler liggende i gemmerne, og evt. ønsker effekterne vurderet, er det noget vi kan tilbyde at hjælpe med.
Det kan både være med henblik på salg, men også hvis man er i tvivl, om man er forsikret godt nok.
Næsten alle forsikringsselskaber betegner møntsamlinger som “særligt indbo”, og her gælder ofte andre betingelser vedrørende erstatninger,
end når man forsikrer sit almindelige indbo.

Ønsker man at sælge sin samling, vil vi gerne give en vurdering og et uforpligtende købstilbud.
Man skal blot holde sig for øje, at vurderingen i forbindelse med en handel, er det vi som klub kan tilbyde at betale for en samling.
Denne tilbudspris vil aldrig kunne matche en forsikringsvurdering, hvor man må tage udgangspunkt i en forventet genanskaffelsespris.
Har man sjældne mønter og sedler, vil det antageligt være nødvendigt, at skaffe de samme effekter via etablerede mønthandlere og auktionshuse, i det tilfælde man bliver udsat for tyveri.
Dette kan betyde prisen bliver højere.
Man kan også besøge os i Holbæk på klubaftenerne, den første torsdag i månederne september til april.
Vær opmærksom på, det kan være vanskeligt at give en vurdering straks, hvis der er tale om større samlinger
Af og til står f.eks arvinger med en anselig samling efter en afdød slægtning, og vi oplever, at mange af effekterne opbevares usorteret i æsker og poser.
Hvis man ønsker en grundig og troværdig vurdering, og en nøjere gennemgang af en sådan samling, er vi nødsaget til at låne effekterne i nogle dage.

Kontakt formand Michael Hansen, for en aftale omkring en vurdering.

Hvis man ønsker sin samling vurderet med henblik på at sælge, er det som udgangspunkt gratis for privat personer.
Hvis man som privat person ønsker en forsikrings vurdering, eller en vurdering i forbindelse med f.eks. arvesager,
må vi udbede os et gebyr, som afhænger af  samlingens størrelse.
Dette aftales med klubbens formand ved henvendelse.

Ved vurdering for erhvervsdrivende, tager klubben et gebyr.
Gebyret er afhængig af arbejdets omfang, og aftales med formand Michael Hansen, når vurderingen bestilles.
Endvidere udbeder vi os i disse tilfælde et depositum på DKK 750,-
Dette depositum refunderes, HVIS vi efter vurdering ønsker at købe en samling, som måtte være til salg, og parterne herefter kan blive enige om en pris.